as

as

Monday, October 12, 2020

12 ΟΚΤΩΒΡΗ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ


Στις 12 Οκτωβρίου 1944, η Αθήνα ήταν επιτέλους ελεύθερη. Οι ναζί είχαν αποχωρήσει και ήταν θέμα χρόνου να τους τελειώσει ο κόκκινος στρατός επί γερμανικού εδάφους. Τα χρόνια της κατοχής άφησαν πίσω τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, βασανισμένους, υποσιτισμένους και μία διαλυμένη χώρα.


Το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε τότε, και δεν γίνεται να επιτρέψουμε να επαναληφθεί και σήμερα, είναι ότι μαζί με την απελευθέρωση δεν ήρθε η εκκαθάριση από τους μαυραγορίτες, τους χίτες, τους ρουφιάνους και τους γκεσταπίτες που συνεργάστηκαν με τους ναζί και πλούτισαν από τα βάσανα του αθηναϊκού λαού.

Μετά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, η οποία συμβολίζει απλά το τέλος των ναζί με αυτή τη μορφή και τίποτα περισσότερο, δεν γίνεται να χαρίσουμε τίποτα και σε κανέναν. Ούτε στην αστική δημοκρατία, ούτε στους πρόσκαιρους μοδάτους αντιφασίστες που περίμεναν να δουν το αποτέλεσμα του αγώνα για να πάρουν θέση, ούτε σε αυτούς που πάνε όπου φυσάει ο άνεμος. Ο φασισμός, επαναλαμβάνω με αυτή τη μορφή, αυτό το όνομα και αυτά τα χαρακτηριστικά, δε νικήθηκε από τους κυρ παντελήδες, τους ουδέτερους, τους "εγώ δεν ασχολούμαι". Δε νικήθηκε από τους φοβικούς καλλιτέχνες που φοβήθηκαν να πούνε τα αυτονόητα για να μην χάσουν τα πελατάκια τους. Δε νικήθηκε από τα ΜΜΕ και τους γνωστούς άγνωστους δημοσιογράφους που πήραν από το χεράκι μια ναζιστική ομάδα, την έβαλαν στα σαλόνια και τη μετέτρεψαν σε κόμμα.

Δε νικήθηκε από τον ελληνικό λαό στο σύνολό του γιατί σχεδόν 500.000 άτομα τους υποστήριζαν εκλογικά. Δε νικήθηκε από την ελληνική αστυνομία γιατί το 50% των χακί ΜΑΤ που υπηρετούσαν στην Αθήνα την περίοδο 2012-2015 τους ψήφιζε συστηματικά και τους κάλυπτε σε κάθε απόπειρα οικειοποίησης του δρόμου. Δε νικήθηκε από τους πολιτικούς που συνεργάστηκαν μαζί τους για δικούς τους λόγους. Σε αυτή τη ζωή τα πάντα κρίνονται όταν γίνονται και τη στιγμή που γίνονται. Πριν και μετά, είναι αργά για δάκρυα. Σαν σήμερα εξαφανίστηκαν από την Αθήνα το 1944, σαν σήμερα μας τελείωσαν με αυτή τη μορφή το 2020. Δεν είναι καλός μήνας ο Οκτώβρης για τους φασίστες. Επειδή όμως η ιστορία δεν σταματάει ποτέ να μας διδάσκει, το λάθος που έγινε τότε δεν θα συμβεί σήμερα. Τους ξέρουμε όλους και τους θυμόμαστε όλους..

Open your eyes
Time to wake up
Enough is enough
is enough...


On October 12, 1944, Athens was finally free. The Nazis had left and it was only a matter of time before they ran out of the red army on German soil. The years of German occupation left behind tens of thousands of dead, tortured, malnourished and a broken country. The biggest crime ever, and we cannot allow it to be repeated today, is that along with liberation there was no clearance from the Greeks black marketers, hits, snitches and gestapo friends who collaborated with the Nazi and got rich from the suffering Athenian people.

After today's conviction of the court, which simply symbolizes the end of the Greek Nazis in this form (Golden Dawn) and nothing more, we can not give away anything to anyone. Not in urban democracy, not in the temporary fashionable antifascists who were waiting to see the result of the struggle to take place, not in those who go where the wind blows. Fascism, I repeat in this form, this name and these features, was not defeated by the neutral people and those who declare "not to deal with politics". It was not defeated by the phobic artists who were afraid to say the obvious so that they would not risk to lose some of their customers. It was not defeated by the media and the known unknown journalists who took by their hands a Nazi team, put it in the living rooms and turned it into a party.

It was not defeated by the Greek people as a whole because almost 500.000 people supported them in the elections. It was not defeated by the Greek police because 50 % of the men of squad police who were serving in Athens during the period 2012-2015 voted them systematically and covered them in every attempt to familiarize the road. It was not defeated by the politicians who collaborated with them for their own reasons. In this life, everything is judged when it is made and the moment it is made. Before and after, it's too late for tears On this day, October 12, they disappeared from Athens in 1944, today they finished in this form in 2020. October is not a good month for the fascists. But because history never stops teaching us, the mistake that we made then will not happen today. We know everyone and remember everyone..

Open your eyes
Time to wake up
Enough is enough
is enough...

No comments:

Post a Comment